Tìm hiểu thêm: PH TECH thông báo sự cố rò rỉ dữ liệu khách hàng.

Chọn ngôn ngữ

Quỹ Community Giving cho các tổ chức phi lợi nhuận

2023 Community Giving: Tài trợ sự kiện và đề nghị nhận hỗ trợ

Nhằm thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng và hợp tác mang đến chất lượng và sự bình đẳng về mặt sức khỏe cho các cá nhân và cộng đồng, quỹ vì cộng đồng và các chương trình tài trợ sự kiện của CareOregon hướng đến các mục đích sau:

  • Giải quyết các nhu cầu xã hội cần ưu tiên trong những cộng đồng mà hội viên của chúng ta sinh sống
  • Xây dựng quan hệ hợp tác giữa CareOregon với các CBO để giải quyết các nhu cầu xã hội trong cộng đồng
  • Thúc đẩy mối quan hệ giữa các đối tác CBO nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và giảm sự chênh lệch giữa các dịch vụ y tế.

Trong năm, quỹ vì cộng đồng của chúng tôi sẽ tập tủng vào những điều sau:

  • Hỗ trợ đồ ăn
  • Hỗ trợ gia cư
  • Hỗ trợ điện nước và khí hậu
  • Hỗ trợ xã hội
  • Tài trợ sự kiện cộng đồng

Chúng tôi đánh giá và cân nhắc mọi đơn ứng tuyến trong các lịch vực này, nhưng sẽ ưu tiên các yêu cầu tài trợ cho

  • Các tổ chức phục vụ những cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ khácnhau
  • Chương trình có sự tham gia của các nhân viên y tế truyền thống (TWH), bao gồm nhân viên sức khỏe cộng đồng, chuyên gia hỗ trợ người đồng trang lứa và những kiểu TWH khác.

Các chương trình và sự kiện mà CareOregon hỗ trợ không được loại trừ bất kỳ ai hay đối xử bất công với họ dựa vào tuổi tác, màu da, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay xu hướng tình dục.

Yêu cầu tài trợ tiền không có giới hạn tiền. Các quỹ tài trợ thường rơi vào khoảng trung bình 1.000 USD - 2.500 USD và các quỹ hỗ trợ rơi vào khoảng trung bình 10.000 USD - 25.000 USD. Các tổ chức muốn được tài trợ nhiều hơn 25.000 USD nên liên hệ với giám đốc chương trình quỹ của CareOregon qua email communitygivinggrants@careoregon.org để thảo luận yêu cầu của họ trước khi nộp đơn.

CareOregon sẽ cố gắng phản hồi mọi đề nghị trong vòng 90 ngày.

Tài trợ

Chính thức ngừng nhận yêu cầu tài trợ năm 2023. Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận yêu cầu cho các sự kiện trong năm 2024 từ tháng 12/2023.

Quỹ

Chính thức đóng các quỹ hỗ trợ cộng đồng năm 2023. Các quỹ hỗ trợ cộng đồng năm 2024 sẽ được mở vào tháng 2/2024.

Liên hệ

Vui lòng gửi mọi câu hỏi cho quản lý chương trình quỹ của CareOregon vào email communitygivinggrants@careoregon.org hoặc liên hệ qua số 503-416-3913.

Trong hơn 2 thập kỷ, CareOregon Community Giving đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe cùng nhiều tài nguyên khác cho cả các hội viên CareOregon và người không phải hội viên. Đó là lý do mà chương trình Community Giving của chúng tôi đã đóng góp hơn 20 triệu đô la trong 10 năm qua để gia tăng khả năng tiếp cận thực phẩm, nhà ở, giáo dục, v.v. Đó cũng là lý do chúng tôi tài trợ cho các sự kiện địa phương - để hỗ trợ các đối tác trong khu vực trong công cuộc nỗ lực xây dựng những cộng đồng khỏe mạnh hơn, bình đẳng hơn. Chúng tôi gọi đó là Hiệu ứng CareOregon.

Xem danh sách những bên từng nhận hỗ trợ từ quỹ của chúng tôi, bao gồm cả quỹ ứng phó COVID-19 năm 2020 tại đây.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!