Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Quỹ Community Giving cho các tổ chức phi lợi nhuận

2024 Tác động đến cộng đồng: Yêu cầu tài trợ và tài trợ sự kiện

Với sứ mệnh truyền cảm hứng và hợp tác mang đến chất lượng và sự bình đẳng cho các dịch vụ sức khỏe dành cho từng cá nhân nói riêng và cho cả cộng đồng nói chung, các chương trình tài trợ sự kiện và quỹ tài trợ tác động cộng đồng của CareOregon hướng đến những mục tiêu như sau:

  • Giải quyết các nhu cầu xã hội cần ưu tiên trong những cộng đồng mà hội viên của chúng ta sinh sống
  • Xây dựng quan hệ hợp tác giữa CareOregon với các CBO để giải quyết các nhu cầu xã hội trong cộng đồng
  • Thúc đẩy mối quan hệ giữa các đối tác CBO nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và giảm sự chênh lệch giữa các dịch vụ y tế.

Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ những mảng sau:

  • Hỗ trợ đồ ăn
  • Hỗ trợ gia cư
  • Hỗ trợ xã hội
  • Tài trợ sự kiện cộng đồng

Chúng tôi đánh giá và cân nhắc mọi đơn ứng tuyến trong các lịch vực này, nhưng sẽ ưu tiên các yêu cầu tài trợ cho

  • Các tổ chức phục vụ những cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ khácnhau
  • Các chương trình sử dụng Nhân viên y tế truyền thống (THW), bao gồm Nhân viên y tế cộng đồng, Chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng và những nhân viên THW khác.
  • Các chương trình và dịch vụ trong khu vực dịch vụ của CareOregon gồm các quận Clackamas, Clatsop, Columbia, Jackson, Multnomah, Tillamook và Washington ở Oregon.

Các chương trình và sự kiện mà CareOregon hỗ trợ không được loại trừ bất kỳ ai hay đối xử bất công với họ dựa vào tuổi tác, màu da, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay xu hướng tình dục.

Yêu cầu tài trợ tiền không có giới hạn tiền. Các quỹ tài trợ thường rơi vào khoảng trung bình 1.000 USD - 2.500 USD và các quỹ hỗ trợ rơi vào khoảng trung bình 10.000 USD - 25.000 USD. Các tổ chức muốn được tài trợ nhiều hơn 25.000 USD được khuyến khích liên hệ với người quản lý chương trình quỹ của CareOregon tại communitygivinggrants@careoregon.org để trao đổi về yêu cầu của họ trước khi nộp đơn.

CareOregon sẽ nỗ lực phản hồi mọi yêu cầu trong vòng 90 ngày.

Nộp đơn xin tài trợ và trợ cấp của CareOregon

TÀI TRỢ

Trong năm 2024, CareOregon sẽ xem xét các yêu cầu tài trợ dựa trên sự kiện từ các tổ chức cộng đồng cho các sự kiện văn hóa và cộng đồng, bao gồm hội chợ sức khỏe, cũng như các hội nghị chuyên môn và các sự kiện gây quỹ phi lợi nhuận. 

Xin tài trợ

TRỢ CẤP

Trong năm 2024, CareOregon sẽ xem xét đơn xin tài trợ của các tổ chức cộng đồng cho các chương trình và dịch vụ trong lĩnh vực thực phẩm, nhà ở và hỗ trợ xã hội. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong trong ứng dụng. 

Nộp đơn xin trợ cấp

Liên hệ

Vui lòng gửi tất cả câu hỏi đến giám đốc chương trình tài trợ của CareOregon tại communitygivinggrants@careoregon.org

Trong hơn 2 thập kỷ, CareOregon Community Giving đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe cùng nhiều tài nguyên khác cho cả các hội viên CareOregon và người không phải hội viên. Đó là lý do mà chương trình Community Giving của chúng tôi đã đóng góp hơn 20 triệu đô la trong 10 năm qua để gia tăng khả năng tiếp cận thực phẩm, nhà ở, giáo dục, v.v. Đó cũng là lý do chúng tôi tài trợ cho các sự kiện địa phương - để hỗ trợ các đối tác trong khu vực trong công cuộc nỗ lực xây dựng những cộng đồng khỏe mạnh hơn, bình đẳng hơn. Chúng tôi gọi đó là Hiệu ứng CareOregon.

Xem danh sách những bên từng nhận hỗ trợ từ quỹ của chúng tôi, bao gồm cả quỹ ứng phó COVID-19 năm 2020 tại đây.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!