Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chào mừng đến với CareOregon Chúng tôi có thể giúp gì?

Tham gia CareOregon

Hãy vận dụng kỹ năng và kinh nghiệm của quý vị để nâng cao chất lượng cho cuộc sống của hội viên và hoạt động của các tổ chức đối tác chăm sóc phối hợp. Đến với CareOregon, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi trong dịch vụ y tế, quý vị có cơ hội tác động đến dịch vụ y tế trên khắp tiểu bang. Chúng tôi gọi đó là Hiệu ứng CareOregon
Tìm hiểu cơ hội việc làm
Biểu ngữ giới thiệu

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!