Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Hỗ trợ đơn vị truyền thông

Hỗ trợ đơn vị truyền thông

CareOregon làm việc với nhiều đối tác cộng đồng để giúp mọi người tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở, công việc, giáo dục, thực phẩm có lợi cho sức khỏe cùng nhiều quyền lợi khác. Cả cộng đồng có thể vững mạnh hơn dù chỉ một cá nhân hay một gia đình được giúp đỡ. Chúng tôi gọi đó là Hiệu ứng CareOregon.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi yêu cầu phỏng vấn với các chuyên gia hoặc hội viên của CareOregon để tìm kiếm thông tin cơ bản hoặc thu xếp diễn giả cho tổ chức của quý vị. 

Thông tin liên hệ:

Erich Ericson
Phó Chủ tịch, Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị và Truyền thông
612-226-8741
media@careoregon.org


Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi là:

  • Oregon Health Plan (Medicaid)
  • Medicare
  • Trạm y tế
  • Cải thiện quy trình của dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo hướng giảm tải
  • Thiết kế các dịch vụ chăm sóc sức khỏe lấy con người (người dùng) làm trọng tâm
  • Vận động vì hội viên và hội đồng hội viên
  • Chăm sóc sức khỏe của hội viên bằng công nghệ tiên tiến
  • Chính sách chăm sóc sức khỏe 

Định hướng phong cách thương hiệu

Nếu quý vị muốn chia sẻ thông tin về CareOregon, vui lòng  nhấp vào đây để tham khảo tài liệu Định hướng phong cách thương hiệu.

Tin tức, thông cáo báo chí và cập nhật mới nhất

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!