Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư trên internet

CareOregon tôn trọng quyền riêng tư của các hội viên, nhà cung cấp và khách truy cập vào trang web của chúng tôi, careoregon.org. Quý vị không cần phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi tìm kiếm thông tin trên trang web này. 

Thông tin tự động được thu thập và lưu trữ

Khi quý vị duyệt bất kỳ trang web nào, thông tin cá nhân về quý vị cũng có thể được thu thập. Chúng tôi tự động thu thập và tạm thời lưu trữ những thông tin sau về lần truy cập của quý vị:

  • Tên miền quý vị dùng để truy cập internet (ví dụ: gmail.com hoặc OHSU.org)
  • Ngày tháng quý vị truy cập
  • Các trang quý vị đã truy cập
  • Địa chỉ của trang web mà quý vị xuất phát khi lần đầu mở trang của careoregonadvantage.org

CareOregon lưu trữ và phân tích lưu lượng trang web để có thể đo lường mối quan tâm của công chúng đối với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này vào mục đích thống kê và cải thiện trang web sao cho hữu ích hơn với khách truy cập.

 

Thông tin cá nhân có thể nhận dạng

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân có thể nhận dạng (tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố và những thông tin nhận dạng khác) có liên quan đến  careoregon.org hoặc vào những mục đích như mô tả khi chúng tôi thu thập những thông tin này. Chúng tôi có thể chỉ thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng nếu quý vị chủ động cung cấp thông tin đó một cách cụ thể. Nếu quý vị lựa chọn cung cấp thông tin về bản thân qua email, biểu mẫu trực tuyến hoặc khảo sát, v.v., chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin này trong thời gian mà chúng tôi cần để phản hồi câu hỏi của quý vị hoặc liên lạc theo mục đích đã nêu rõ. 

Bảo mật

CareOregon bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ, cung cấp, bán, cho thuê hoặc giao dịch danh sách email hoặc thông tin cá nhân với các công ty khác vì mục đích tiếp thị.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng mà quý vị đã gửi trên trang web này nếu chúng tôi tin rằng việc đó là để tuân thủ với quy trình tố tụng, trát tòa hoặc quy trình pháp luật mà trang web của chúng tôi phải đáp ứng.

Email

Đừng quên rằng email, hay còn gọi là thư điện tử, không phải là phương thức liên lạc bảo mật. Nếu nội dung mà quý vị muốn chia sẻ có tính chất vô cùng nhạy cảm thì quý vị vui lòng gửi qua đường bưu điện hoặc gửi tin nhắn qua cổng hội viên bảo mật của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa liên kết đến các trang web khác. Vui lòng lưu ý rằng CareOregon không chịu trách nhiệm cho phương thức thực hiện quyền riêng tư của các trang web khác.

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập tại careoregon.org. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về tuyên bố về quyền riêng tư trên internet của chúng tôi, vui lòng liên hệ với cán bộ pháp chế tại 503-416-4760, số miễn phí 800-224-4840 hoặc TTY 711.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!