Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Thông tin về điều kiện tham gia OHP của quý vị sau khi tình trạng COVID khẩn cấp trong cộng đồng kết thúc.

Xem các dịch vụ khác của CareOregon

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Các dịch vụ các của CareOregon

Mỗi ngày, CareOregon đều nỗ lực hết mình để cung cấp dịch vụ toàn diện vượt ngoài khuôn khổ chăm sóc sức khỏe thông thường. Đó là lý do chúng tôi có hàng loạt dịch vụ liên quan đến sức khỏe, nhân viên y tế truyền thống, tài nguyên thực phẩm, dịch vụ đưa đón, dịch vụ ngôn ngữ và dịch vụ phối hợp chăm sóc cho người Mỹ bản địa.