Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Thông tin về điều kiện tham gia OHP của quý vị sau khi tình trạng COVID khẩn cấp trong cộng đồng kết thúc.

Sức khỏe thể chất

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Khi nhắc đến sức khỏe thể chất, hội viên của chúng tôi kể từ thời điểm ra đời đều đã thụ hưởng bảo hiểm này. Khi quý vị lần đầu sử dụng CareOregon, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên bắt đầu với một buổi thăm khám sức khỏe. Quý vị hãy gọi cho văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu ghi trên mặt trước thẻ hội viên, ngay thời điểm sớm nhất có thể. Hãy thông báo cho phòng khám biết quý vị là bệnh nhân mới và là hội viên của CareOregon, rằng quý vị muốn đặt lịch hẹn thăm khám sức khỏe. Hoặc  quý vị hãy nhấp vào đây để tìm nhà cung cấp.

Quyền lợi sức khỏe thể chất của quý vị bao gồm:

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu (PCP) của quý vị có thể là một bác sĩ, điều dưỡng cấp cao hoặc trợ lý bác sĩ. Quý vị hãy nhấp vào đây để tìm nhà cung cấp.

Để tận dụng tối đa buổi thăm khám với PCP của quý vị, quý vị nên có sự chuẩn bị từ trước. Hãy mang theo danh sách gồm những câu hỏi quý vị còn nghi vấn. Đồng thời, hãy mang theo danh sách tất cả thuốc quý vị đang sử dụng.

Bìa cẩm nang giải thích về sức khỏe thể chất

Tìm hiểu về việc tiếp nhận dịch vụ chăm sóc y tế từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu (PCP) của quý vị

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu, thường gọi là PCP, là người hiểu rõ nhất tình hình sức khỏe của quý vị. Quý vị hãy nhấp vào liên kết dưới đây để xem hướng dẫn của chúng tôi để giúp quý vị hiểu về PCP của mình cũng như những lúc nào cần đến gặp PCP, dịch vụ y tế khẩn cấp hay phòng cấp cứu.


OHP HSO Cẩm nang giải thích cách lựa chọn nhà cung cấp bản tiếng Anh

Tìm hiểu về cách lựa chọn nhà cung cấp

Việc xây dựng mối quan hệ tin cậy với tất cả nhà cung cấp của quý vị là rất quan trọng - bao gồm nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe thể chất, nha khoa và tinh thần. Quý vị hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem hướng dẫn của chúng tôi nhằm giúp quý vị lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp của quý vị và đổi nhà cung cấp khi cần thiết.