Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chúng tôi làm gì

Trong hơn 25 năm, CareOregon đã phục vụ những cư dân Oregon đủ điều kiện tham gia Medicaid với việc cung cấp bảo hiểm y tế cùng nhiều dịch vụ khác. Chúng tôi tin rằng với việc giúp các cá nhân và gia đình sống khỏe mạnh hơn thì cả cộng đồng cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Đó chính là Hiệu ứng CareOregon

Chúng tôi cung cấp cho hội viên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, răng miệng và tâm lý cũng như liệu trình cai nghiện chất gây nghiện.

Chúng tôi mang đến nhiều quyền lợi bảo hiểm trong gói Oregon Health cho ba tổ chức chăm sóc sức khỏe phối hợp (CCO) tại Oregon: Jackson Care Connect, Columbia Pacific CCO và đối tác Health Share of Oregon của chúng tôi. Chúng tôi cũng quản lý CareOregon Advantage (gói Medicare Advantage) và CareOregon Dental (gói dịch vụ răng miệng).

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của hội viên.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc phối hợp, dịch vụ liên quan đến sức khỏe cho người có nhu cầu đặc biệt, dịch vụ chăm sóc đáp ứng nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ cùng nhiều dịch vụ khác. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế thông qua Ride to Care (trong khu dân cư đô thị của Portland) cũng như các đối tác của TransLinkNW Rides (trong các khu vực dịch vụ tương ứng của CCO Jackson Care Connect và Columbia Pacific) Chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng mọi hội viên đều được lắng nghe và đại diện trong hội đồng cố vấn cộng đồng ở từng khu vực. Họ giúp định hướng cho chúng tôi khi chúng tôi đưa ra quyết định về phương thức giao tiếp, các quyền lợi và quỹ hỗ trợ ở từng cộng đồng.

Chúng tôi hỗ trợ những nhà cung cấp quan tâm đến hội viên của mình.

Chúng tôi ký hợp đồng với một mạng lưới nhà cung cấp lớn để phục vụ các thành viên ở những khu vực CCO khác nhau. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng theo sát các nhà cung cấp trong các chương trình chia sẻ và hỗ trợ kỹ thuật để họ có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Chúng tôi nỗ lực mang đến sự ổn định tài chính bằng cách thiết kế các phương thức thanh toán dựa trên giá trị để ghi nhận những dịch vụ chăm sóc có giá trị cao.

Chúng tôi hợp tác để giúp cộng đồng vững mạnh hơn.

Với quyết tâm đồng hành cùng tiểu bang mà chúng tôi yêu mến cũng như cộng đồng nơi chúng tôi sống, chương trình hỗ trợ tài chính Community Giving của CareOregon đã trao hơn 20 triệu đô la cho các tổ chức địa phương. Chúng tôi cũng hỗ trợ hội viên Medicaid tại nhiều cộng đồng bằng cách kết nối họ với các công ty dịch vụ xã hội thông qua những chương trình như Tribal Care CoordinationConnect to Care.

Chúng tôi vận động vì một tương lai tươi sáng hơn.

CareOregon làm việc với các nhà lập pháp và cơ quan quản lý ở cấp độ địa phương, tiểu bang và liên bang để đảm rằng cư dân Oregon được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Công việc trong lĩnh vực vận động chính sách của chúng tôi vẫn tiếp tục thông qua quá trình ủng hộ những nỗ lực lập pháp nhằm mang đến sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cho CCO.

Chúng tôi cải tiến vì hội viên.

Chúng tôi có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chi phí y tế và phát triển chính sách y tế. Với bề dày kinh nghiệm được tích lũy theo năm tháng, chúng tôi phát triển và triển khai nhiều chương trình có thể giải quyết những thách thức trong sự bất bình đẳng y tế và quản lý dịch vụ y tế.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!