Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Thông tin về điều kiện tham gia OHP của quý vị sau khi tình trạng COVID khẩn cấp trong cộng đồng kết thúc.

Cổng hội viên

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Member portal features

Khi sử dụng Cổng hội viên CareOregon Advantage, hội viên có thể:

 • Truy cập các thông tin liên quan đến quyền lợi.
 • Kiểm tra đơn thuốc của mình.
 • Gửi tin nhắn bảo mật cũng như tìm thông tin liên lạc của chúng tôi.
 • Xem lịch sử giới thiệu.
 • Tìm kiếm nhà cung cấp.
 • Xem danh sách thuốc theo đơn được phê duyệt.
 • Tìm các biểu mẫu thường dùng.
 • Thiết lập phương thức liên lạc ưu tiên.
Member Portal login

Download the MyCareOregon mobile app 

Access your benefit information using your smart phone! The MyCareOregon mobile app is available for Android and iOS. Self-serve tools within the app can help you navigate your benefit information. 

Download the app >

Đăng ký sử dụng Cổng hội viên

Hội viên CareOregon có thể truy cập cổng hội viên sau khi đăng ký nhanh trên mạng. Cũng như các dịch vụ khác, quy trình đăng ký sẽ hướng dẫn quý vị cách đăng ký tên người dùng và mật khẩu. Quý vị cũng cần phải đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi bảo mật.

Để đăng ký, quý vị cần nhập mã hội viên. Mã hội viên có trên thẻ hội viên Health Share.

Lưu ý: Cổng hội viên chỉ dành cho hội viên trên 18 tuổi.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thông tin, vui lòng làm theo các bước sau đây:

 1. Go to the HealthTrio registration page.
 2. Enter your Member ID number, name and birth date.
 3. Trên trang tiếp theo, chọn tên người dùng. Quý vị nên dùng địa chỉ email của mình để dễ nhớ.
 4. Làm theo hướng dẫn rồi nhấp vào nút Gửi.
 5. Sau khi quý vị đăng ký xong, trang đăng nhập sẽ tải. Sau đó, quý vị có thể đăng nhập bằng thông tin mà quý vị đã chọn ở màn hình trước đó.
 6. If you have any challenges with registration or login, contact our Portal provider at 877-814-9909.

 

Cách sử dụng Cổng hội viên của quý vị

Xem video sau để tìm hiểu về các tính năng trên Cổng hội viên.