Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tài nguyên về đại lý cung cấp

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến hợp tác kinh doanh với CareOregon. Bộ phận Thu mua quản lý quy trình cạnh tranh và thiết lập hợp đồng cũng như mua hàng, đảm bảo các đại lý cung cấp dịch vụ mua sắm hiệu quả về chi phí và tạo điều kiện cho các mối quan hệ với nhà cung cấp cùng có lợi cho CareOregon và đại lý cung cấp, tập trung vào các giải pháp mua sắm hiệu quả.

Quý vị có thể tìm các dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp tại careoregon.org/providers/support.

Tìm các cơ hội CareOregon ở đâu

CareOregon công bố các lời chào mời (yêu cầu đề xuất, mời thầu, v.v.) trên trang web OregonBuyscủa bang Oregon. Những người đề xuất tiềm năng sẽ cần phải đăng ký và đăng nhập vào OregonBuys để tải xuống các tài liệu chào mời và bất kỳ phụ lục nào đã xuất bản, làm rõ các câu hỏi và thông tin dự án khác.

Các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn

CareOregon có các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn được sử dụng trong hầu hết các hợp đồng của CareOregon. Mặc dù các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn này được sử dụng làm điểm bắt đầu cho nhiều hợp đồng, nhưng các điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hợp đồng, nguồn tài trợ và các nhu cầu khác. 

Thông tin dịch vụ đại lý cung cấp

 

Các doanh nghiệp ít được đại diện trong lịch sử

CareOregon cam kết thực hiện các bước khẳng định để đảm bảo rằng các doanh nghiệp do cựu chiến binh khuyết tật làm chủ sở hữu dịch vụ, do người thiểu số làm chủ, do phụ nữ làm chủ, và các doanh nghiệp nhỏ mới nổi được sử dụng bất cứ khi nào có thể.

CareOregon nhận ra rằng, để đạt được tầm nhìn về “Cộng đồng lành mạnh cho tất cả các cá nhân, bất kể thu nhập hay hoàn cảnh xã hội”, CareOregon phải có ý thức nuôi dưỡng sự gắn kết thực sự của hội viên, quan hệ đối tác cộng đồng và tuyển dụng, duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên đa dạng như các cộng đồng mà CareOregon phục vụ.  CareOregon đã bắt tay vào nỗ lực không ngừng để thấu hiểu tác động của sự đàn áp lịch sử, thể chế và cấu trúc đối với các cộng đồng khác nhau hiện diện trong hội viên và nhân viên của mình.  CareOregon cố gắng trong nội bộ - và hợp tác với các tổ chức cùng chung chí hướng khác trong các lĩnh vực - khắc phục các chính sách, hệ thống và các vấn đề môi trường liên quan đến sức khỏe ảnh hưởng đến sự chênh lệch và bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe. 

Công bằng, đa dạng và hòa nhập là nền tảng của sứ mệnh, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược của CareOregon.  Ưu tiên của CareOregon là củng cố các cộng đồng bằng cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho tất cả mọi người. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đảm bảo khả năng tiếp cận mạng lưới dịch vụ sức khỏe thể chất, nha khoa và hành vi rộng lớn, đa dạng hơn nhằm giải quyết các nhu cầu cá nhân và giá trị văn hóa của các hội viên, đồng thời giảm bớt các rào cản đối với việc tiếp nhận sự chăm sóc cần thiết. 

Qua quy trình mua bán, CareOregon dự định hợp tác với các công ty cùng chung chí hướng, cùng chia sẻ các giá trị và sẽ thực hiện những bước tiến thiết thực để phản ánh những giá trị này trong các dịch vụ cung cấp cho CareOregon, cũng như các nhà cung cấp, hội viên và khách hàng của CareOregon.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!