Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Liên hệ chúng tôi

CareOregon

315 SW Fifth Ave
Portland, OR 97204

Chăm sóc khách hàng:

CareOregon và Health Share/CareOregon:
Điện thoại: 503-416-4100, số miễn phí 800-224-4840 hoặc TTY 711
Email: customerservice@careoregon.org
Giờ làm việc:  8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên.

CareOregon Advantage (Medicare):
Điện thoại:
503-416-4279, số miễn phí 888-712-3258 hoặc TTY 711
Giờ làm việc: 1 tháng 10 đến 31 tháng 3, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày
1 tháng 4 đến 30 tháng 9, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối Thứ Hai-Thứ Sáu

CareOregon Dental:
Điện thoại: 503-416-1444, số miễn phí 888-440-9912 hoặc TTY 711
Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Columbia Pacific CCO:
Điện thoại:
503-488-2822, số miễn phí 855-722-8206 hoặc TTY 711
Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Jackson Care Connect:
Điện thoại: số miễn phí 855-722-8208 hoặc TTY 711.
Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Housecall Providers:
Gọi: 971-202-5500 hoặc TTY 711

Tìm chúng tôi trên Facebook.

Theo dõi CareOregon trên Twitter.

Vui lòng xem thông tin về cách liên hệ với CareOregon khi có thắc mắc về truyền thông tại đây.

Để xác minh nhân viên:

Vui lòng gửi email đến VOE@careoregon.org. Ghi rõ VOE và họ của nhân viên ở dòng tiêu đề. Đính kèm biểu mẫu đồng ý chia sẻ thông tin do nhân viên ký.

 

Ngày nghỉ:

Ngày 1 tháng 1, 2024 - Ngày Đầu Năm Mới

15/1/2024 – Ngày Martin Luther King Jr.

Ngày 19 tháng 02, 2024 - Ngày Tổng thống

Ngày 27 tháng 5, 2024 - Ngày Lễ Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong

6/19/2024 - Ngày Lễ Juneteenth

4/7/2024 – Ngày Độc lập

2/9/2024 – Lễ Lao động

28/11/2024 – Lễ Tạ ơn

29/11/2024 – Ngày sau Lễ Tạ ơn

Ngày 24 tháng 12, 2024 - Đêm Giáng sinh

12/25/2024 - Ngày Lễ Giáng Sinh

 

Nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba:

Nhấp vào đây để xem cổng thông tin cho nhà phát triển

 

Hỗ trợ kỹ thuật cho trang web: 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc bình luận về trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ quản trị viên web. Đối với các vấn đề khác, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của CareOregon theo số bên trên.

Mối lo ngại về tuân thủ hoặc lạm dụng, lãng phí và gian lận

Để gửi báo cáo về vấn đề gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, vui lòng truy cập trang EthicsPoint của chúng tôi.

Góp ý và khiếu nại

Góp ý của hội viên giúp chúng tôi cải thiện. Quý vị có quyền gửi khiếu nại và quý vị sẽ không phải đối mặt với hậu quả tiêu cực nào nếu gửi khiếu nại. Mở mẫu đơn phản hồi và khiếu nại bằng cách nhấp vào ngôn ngữ của quý vị ở bên dưới:

Biểu mẫu khiếu nại và phản hồi của hội viên

 

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!