Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là CareOregon

CareOregon chăm sóc sức khỏe bằng cả tấm lòng.  Chúng tôi là tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế phi lợi nhuận nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người dân Oregon có thu nhập thấp. Chúng tôi phục vụ khoảng một phần tư hội viên gói Oregon Health cũng như hội viên gói Medicare. 

Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng và xây dựng các mối quan hệ hợp tác nhằm mang đến chất lượng và sự bình đẳng cho từng cá nhân cũng như sức khỏe cộng đồng. Tầm nhìn của chúng tôi là mọi cá nhân đều được sống trong những cộng đồng khỏe mạnh, bất chấp thu nhập của họ hay bất kỳ yếu tố xã hội nào khác. 

Chúng tôi tập trung vào sức khỏe tổng thể của các hội viên chứ không chỉ là dịch vụ chăm sóc sức khỏe truyền thống. Với việc hợp tá cùng các hội viên, gia đình cũng như cộng đồng của họ, chúng tôi giúp người dân Oregon sống cuộc sống tốt đẹp hơn và phản ứng với các vấn đề sức khỏe một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi quan tâm đến mọi người.

Chúng tôi phục vụ những người dân Oregon đủ điều kiện tham gia gói Oregon Health (OHP) và hội viên Medicare Advantage. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi là công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe được quản lý với mục tiêu lớn: mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tầm cỡ thế giới cho mọi cư dân Oregon, bất kể thu nhập.

 

Chúng tôi ủng hộ những người xung quanh.

Chúng tôi biết rằng có một số cư dân Oregon cần bảo hiểm nhưng không đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi OHP. Do đó, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực củng cố tấm lưới an toàn là dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà những công dân Oregon này phụ thuộc vào, từ các cơ quan y tế địa phương và phòng khám cộng đồng đến các trung tâm y tế vùng sâu vùng xa và cho người nhập cư. Chúng tôi hợp tác với các nhà hoạch định chính sách và cơ quan lập pháp để cải thiện dịch vụ và giúp mọi người tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chất lượng trên khắp tiểu bang.

 

Chúng tôi làm việc với các nhà hoạch định chính sách để đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người tham gia gói Oregon Health với phí tính theo từng hội viên cho từng tháng. Cơ quan lập pháp Oregon là cơ quan đặt ra mức phí này. Phí sẽ tùy thuộc vào nguồn vốn trong bang. Oregon chịu hoàn toàn rủi ro tài chính đối với dịch vụ chăm sóc y tế mà hội viên của chúng tôi sử dụng.

CareOregon, được thành lập bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế dự phòng trong bang, là Gói dịch vụ y tế dự phòng. Gói dịch vụ y tế dự phòng là các tổ chức phi lợi nhuận lấy doanh thu từ các chương trình công cộng. CareOregon là tổ chức phúc lợi công cộng phi lợi nhuận 501(c)(3) lấy hầu hết doanh thu từ các chương trình công cộng. Các chương trình này bao gồm Medicaid (gói Oregon Health), Medicare và Chương trình Bảo hiểm cho Trẻ em trong Bang (SCHIP).

Nói một cách đơn giản, CareOregon đảm bảo rằng các hội viên có đủ khả năng tiếp cận kịp thời với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao từ mạng lưới nhà cung cấp. Chúng tôi hết sức nỗ lực để giúp mọi người sống khỏe và tích cực hơn trong gia đình và ngoài cộng đồng.

Chúng tôi tin vào sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập.

Chia sẻ của Hội đồng Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập:

"Giá trị và sứ mệnh của CareOregon chính là theo đuổi những tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể cho tất cả mọi người. Chúng tôi có lộ trình đạt được sự bình đẳng trong y tế và nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập và phong phú, bao gồm việc chủ động triển khai tài nguyên để phát hiện những khoảng cách xã hội để tìm cách giải quyết ngay lập tức. Việc này cũng đòi hỏi chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến nhu cầu của những người đang phải chịu nguy cơ sức khỏe cao nhất, tùy theo các điều kiện xã hội và các cấu trúc do xã hội xác định, chẳng hạn như các chủng tộc và sự nghèo đói."

"Để thực hiện được sứ mệnh của chúng tôi một cách trọn vẹn hơn và đạt được giá trị mà chúng tôi đặt ra, Hội đồng Quản trị tôn vinh và ủng hộ những cam kết kiên định đối với sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập. Cam kết này sẽ được phản ánh trong các mục tiêu và tầm nhìn của chúng tôi. Quyết tâm này được thể hiện rõ ràng qua cấu trúc tổ chức, các chính sách, hoạt động triển khai tài nguyên cũng như thành phần nhân viên và hội đồng quản trị của chúng tôi. Chúng tôi chào đón mọi cá nhân bất kể xuất thân và luôn chủ động xây dựng một văn hóa khiêm tốn, tôn trọng, liêm khiết, chân thật và ham học hỏi trong tổ chức, đồng thời mang đến giá trị thông qua các hội viên, nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ."

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!