Tìm hiểu thêm: PH TECH thông báo sự cố rò rỉ dữ liệu khách hàng.

Chọn ngôn ngữ

Tài nguyên cho đối tác cộng đồng

Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của quý vị trong sức khỏe hội viên của chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo quý vị nắm được mọi thứ chúng tôi cung cấp và sự hỗ trợ trong khả năng của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể chung tay xây dựng nên một cộng đồng khỏe mạnh.  
 • Thông tin đăng ký Medicaid (OHP)
 • CareOregon chi trả những gì?
  • Để có cái nhìn toàn diện về các quyền lợi và dịch vụ, quý vị có thể xem cẩm nang Health Share of Oregon.
  • Để được giải thích ngắn gọn về các quyền lợi và dịch vụ mà hội viên chúng tôi thường sử dụng, quý vị hãy xem Hướng dẫn nhanh.
  • Nhấp vào một chủ đề bên dưới để xem giải thích một trang bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về những quyền lợi cụ thể của chúng tôi:

Chúng tôi hiểu hệ thống Medicaid có thể gây khó hiểu, vì vậy chúng tôi đã làm việc với các hội viên để lập nên hướng dẫn tổng quan về mối liên kết giữa Cơ quan Y tế Oregon (OHA) với các tổ chức chăm sóc phối hợp (CCO) và các nhà cung cấp.
Nếu quý vị đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare (có nghĩa là quý vị đủ "điều kiện kép"), chúng tôi muốn đảm bảo quý vị nắm rõ sự khác biệt giữa hai chương trình này và cách hai chương trình này phối hợp với nhau. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra tờ thông tin hữu ích này.

 • Các công ty trong đại gia đình CareOregon:
 • Hướng dẫn gói dịch vụ y tế: những điều cơ bản.
 • Quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị, nhân viên và tổ chức của quý vị qua bài thuyết trình hữu ích về những kiến thức cơ bản của Medicaid. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại  connect@careoregon.org
 • Quý vị cũng có thể tham gia Ban Tư vấn Cộng đồng CareOregon (COCAB) để chia sẻ phản hồi của quý vị và giúp chúng tôi vận động nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe và tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Vui lòng tham khảo thêm thông tin trên trang Ban Tư vấn Cộng đồng của chúng tôi. 

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!