Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Kết hợp dịch vụ chăm sóc và Oregon từ năm 1994

Chúng tôi đang kỷ niệm 30 năm cung cấp dịch chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Đó là một cột mốc quan trọng! Nhìn lại cả năm khi chúng tôi chia sẻ 30 bức ảnh chụp nhanh về chúng tôi là ai và cách chúng tôi cống hiến cho cộng đồng mỗi ngày.

Chúng tôi đang kỷ niệm 30 năm cung cấp dịch chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Đó là một cột mốc quan trọng! Nhìn lại cả năm khi chúng tôi chia sẻ 30 bức ảnh chụp nhanh về chúng tôi là ai và cách chúng tôi cống hiến cho cộng đồng mỗi ngày.

Tin chọn lọc

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!