CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Quan hệ đối tác và liên kết

CareOregon may mắn là thành viên của nhiều tổ chức nhân ái và đổi mới vận động chăm sóc sức khỏe tốt hơn cả ở địa phương và quốc gia. Chúng tôi hiểu rằng trên hành trình cải thiện sức khỏe cho mỗi hội viên cũng như toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe, CareOregon sẽ cần phải có ý thức hợp tác và học hỏi chung. Mạng lưới đối tác của chúng tôi trải rộng từ các liên minh chăm sóc sức khỏe quốc gia đến các tổ chức kinh doanh tại địa phương.

Dưới đây là mô tả ngắn gọn và liên kết đến các tổ chức mà CareOregon đã gia nhập. 

  • Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Hoa Kỳ (America's Health Insurance Plans) (AHIP) là hiệp hội quốc gia có các thành viên cung cấp bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan. AHIP đóng vai trò là tiếng nói mạnh mẽ, thống nhất cho một ngành công nghiệp đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  • Hiệp hội các Chương trình Liên kết Cộng đồng: ACAP là hiệp hội thương mại quốc gia có trụ sở tại Washington, DC, bao gồm 57 gói chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận chuyên về Medicaid trên toàn quốc. Tổ chức này ủng hộ các giải pháp chính sách nhằm củng cố chương trình Medicaid.
  • Liên minh Dịch vụ Nhân sinh Oregon: HSCO bao gồm các tổ chức và cá nhân có mục đích giáo dục và vận động trong Cơ quan Lập pháp Oregon cho những người dân Oregon dễ bị tổn thương.
  • Viện Cải tiến Chăm sóc Sức khỏe: IHI là tổ chức phi lợi nhuận độc lập có trụ sở tại Massachusetts, hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới để đảm bảo chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả cho tất cả mọi người, thông qua việc nhân rộng các phương pháp tốt nhất và đổi mới hiệu quả.
  • Liên minh vì Công bằng Sức khỏe tại Oregon (OHEA): là thành quả tập hợp của các đối tác từ nhiều khu vực và tiểu bang, những người mang khao khát đổi thay Oregon thành một nơi công bằng hơn cho tất cả mọi người.
  • Tổ chức Hợp tác vì Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe tại Oregon: Tổ chức Hợp tác vì Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe tại Oregon (còn gọi là Quality Corp hay Q-Corp) là tổ chức độc lập phi lợi nhuận, tập trung cải thiện chất lượng và khả năng chi trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Oregon, thông qua việc dẫn dắt các hoạt động đối tác cộng đồng và thu thập thông tin khách quan.
  • Hội đồng Lãnh đạo Y tế Oregon (OHLC): OHLC là tổ chức trên tinh thần hợp tác với nỗ lực phát triển các giải pháp thiết thực giúp đẩy lùi đà gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và phí bảo hiểm, đem lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm với giá cả hợp lý hơn cho người dân và người sử dụng lao động ở Oregon.
  • Hiệp hội Chăm sóc ban đầu tại Oregon (OPCA): OPCA là tổ chức thành viên phi lợi nhuận có hội viên là các trung tâm y tế cộng đồng (còn được gọi là Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang, hay FQHC) cùng cộng đồng ủng hộ. 
  • Liên minh SNP Alliance: SNP Alliance mang trong mình sứ mệnh cải thiện chính sách và phương thức quản lý cho những cá nhân đau yếu, tàn tật và mắc bệnh mãn tính đang thụ hưởng phúc lợi Medicare Allies for a Healthier Oregon / We can Do Better: quy tụ những người ủng hộ cùng tham gia thảo luận về các chiến lược, hành động để cải thiện sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Oregon.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!