CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Tin tức và thông cáo báo chí

CareOregon gửi 13 triệu đô cho nhà cung cấp dịch vụ trong cuộc khủng hoảng an ninh mạng

20:42 chiều, ngày 18 tháng 3, 2024

CareOregon tiếp tục tăng cường hỗ trợ dành cho nhà cung cấp - bao gồm cả việc xử lý tài trợ khẩn cấp - để giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng an ninh mạng trên toàn quốc tại Change Healthcare.  

Chúng tôi biết rằng các nhà cung cấp, đặc biệt là các cơ sở nhỏ hơn và các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi, đã gặp khó khăn kể từ khi Change Healthcare công bố vấn đề mạng vào ngày 21 tháng 2, làm gián đoạn hoàn toàn việc nộp đơn yêu cầu bảo hiểm.  

Để hỗ trợ các nhà cung cấp trong thời điểm quan trọng này, CareOregon đang thực hiện nhiều hành động:  

  • Chúng tôi đã xử lý hơn 13 triệu đô tài trợ khẩn cấp dưới hình thức thanh toán tạm ứng để giúp các nhà cung cấp theo hợp đồng thu hẹp khoảng cách do sự gián đoạn trong việc nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. 
  • Các nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã thực hiện thành công các tùy chọn thanh toán bù trừ thay thế cho việc nộp yêu cầu bảo hiểm điện tử và hiện đang tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hiểm trực tiếp, với số lượng yêu cầu bảo hiểm ngày càng tăng.
  • Chúng tôi đã tạo ra các lộ trình thay thế, hiệu quả hơn mà các nhà cung cấp có thể sử dụng để nộp yêu cầu bảo hiểm bằng giấy. 
  • Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ có thể giải quyết mọi vấn đề với các quy tắc "nộp đơn kịp thời" liên quan đến yêu cầu bảo hiểm. 
  • Chúng tôi đã đăng và thường xuyên cập nhật mục Câu hỏi thường gặp và hướng dẫn chi tiết trên tất cả các trang web của nhà cung cấp - bao gồm cả hướng dẫn quan trọng về cách gửi yêu cầu bảo hiểm. 
  • Nhóm Chăm sóc khách hàng là nhà cung cấp của chúng tôi tiếp tục tích cực hỗ trợ các nhà cung cấp của chúng tôi.

Amy Dowd, Giám đốc Vận hành CareOregon cho biết: "Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sự thành công của toàn bộ cộng đồng nhà cung cấp và tất cả chúng tôi đều sẵn sàng ứng phó với biến cố chưa từng có tiền lệ này bằng mọi cách có thể". CareOregon đánh giá cao các nhà cung cấp của chúng tôi, những người đã làm rất nhiều để giúp đỡ các hội viên của chúng tôi."   

Nhiều hành động mà CareOregon thực hiện đã hỗ trợ rất nhiều cho Full Spectrum Therapy.  

Sam Skye, LPC, Giám đốc Điều hành của Full Spectrum Therapy, một phòng khám sức khỏe tinh thần phục vụ cộng đồng LGBTQ+, cho biết: "Sự hỗ trợ của CareOregon - đặc biệt là nguồn tài trợ khẩn cấp - thực sự là cứu cánh cho chúng tôi. Vấn đề này với Change Healthcare đã gây ra khó khăn đáng kể. Tôi rất vui vì CareOregon đã đứng ra hỗ trợ và giúp chúng tôi tiếp tục giúp đỡ khách hàng của mình."  

Nếu quý vị là nhà cung cấp của CareOregon đang gặp khó khăn liên quan đến cuộc khủng hoảng bảo mật của Change Healthcare, vui lòng liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng là nhà cung cấp của chúng tôi theo số 800-224-4840 để chúng tôi có thể hỗ trợ.

Liên hệ truyền thông: 

Erich Ericson 
Phó Chủ tịch, Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị và Truyền thông 
612-226-8741 
media@careoregon.org 

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!