CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Tin tức và thông cáo báo chí

CareOregon nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tại Oregon với sáng kiến Đầu tư chiến lược vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe để chuyển đổi (SHIFT)

Ngày 19 tháng 4, 2024, 15:23 CH

CareOregon tự hào thông báo ra mắt sáng kiến Đầu tư chiến lược vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe để chuyển đổi (SHIFT). Chương trình này là một sự đầu tư mới vào việc chuyển đổi các tổ chức chăm sóc sức khỏe hành vi trên khắp Oregon để những người có nhu cầu về dịch vụ sức khỏe hành vi thực sự là trung tâm của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và các nhóm chăm sóc có thể phát triển mạnh. 

Thông qua quy trình hợp tác, SHIFT sẽ xây dựng các mô hình chăm sóc dựa trên nhóm, tập trung vào kết quả, hướng đến hội viên nhằm giảm bất bình đẳng về y tế, đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời và chuẩn bị cho các nhà cung cấp các mô hình thanh toán dựa trên giá trị tiên tiến. 

Tại sao là bây giờ?  

CareOregon cam kết thực hiện tầm nhìn nơi các hội viên ở mỗi khu vực của mình có thể tiếp cận với một "ngôi nhà" chăm sóc sức khỏe hành vi hiệu quả cao. Nhiều thập kỷ thiếu đầu tư có hệ thống vào sức khỏe hành vi ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang đã dẫn đến những thách thức đáng kể về năng lực và bất bình đẳng về y tế. 

Jill Archer, Phó Chủ tịch phụ trách Dịch vụ Sức khỏe hành vi của CareOregon cho biết: "Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn cơ hội mới để chuyển đổi sức khỏe hành vi. Các khoản đầu tư tài chính mới và quan trọng đang được thực hiện để củng cố các dịch vụ sức khỏe hành vi chuyên khoa và chúng tôi phải tận dụng cơ hội này để hình dung lại và chuyển đổi việc cung cấp dịch vụ chăm sóc." 

Các thành phần của SHIFT 

Sáng kiến SHIFT sẽ hỗ trợ chuyển đổi lâm sàng, tài chính và hoạt động bằng cách: 

  • Xác định các nguyên tắc và thành phần hoạt động ("Khối xây dựng") của dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi ngoại trú tuyệt vời, phối hợp với các bên liên quan trong cộng đồng. 
  • Thu hút sáu cơ quan chăm sóc sức khỏe hành vi đa dạng tham gia và cung cấp cho họ tài nguyên kỹ thuật và tài chính chuyên sâu để triển khai các Khối xây dựng, tìm hiểu những gì hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu SHIFT. 
  • Tinh chỉnh sáng kiến và mở rộng phạm vi tiếp cận với các cơ quan chăm sóc sức khỏe hành vi khác trên toàn mạng lưới của CareOregon. 

Đối tượng tham gia 

Sáu cơ quan chăm sóc sức khỏe hành vi đa dạng đã được chọn để tham gia vào nhóm SHIFT đầu tiên. Họ là: 

Archer cho biết: "Chúng tôi vui mừng chào đón các cơ quan này tham gia cộng đồng SHIFT!" Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những bài học và kết quả khi chúng tôi bắt đầu tham gia với nhóm đầu tiên này đến 2026. Chúng tôi tự hào được làm việc với các đối tác của mình để thúc đẩy môi trường chữa bệnh." 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với SHIFT@careoregon.org hoặc truy cập www.careoregon.org/SHIFT 

Liên hệ truyền thông:  

Erich Ericson  
Phó Chủ tịch, Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị và Truyền thông  
612-226-8741  
media@careoregon.org  

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!