Tìm hiểu thêm: PH TECH thông báo sự cố rò rỉ dữ liệu khách hàng.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Thông tin về điều kiện tham gia OHP của quý vị sau khi tình trạng COVID khẩn cấp trong cộng đồng kết thúc.

Tin tức và câu chuyện

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

PH TECH thông báo sự cố rò rỉ dữ liệu khách hàng

Ngày 2 tháng 8, 2023, 16:59 CH

Thông tin cá nhân của quý vị có thể đã bị rò rì trong một sự cố gần đây mà đối tác dữ liệu của chúng tôi, PH TECH, gặp phải. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm và kiểm tra xem dữ liệu của quý vị có bị rò rỉ trong sự cố này không, cũng như tìm hiểu cách đăng ký dịch vụ giám sát tín dụng miễn phí nếu quý vị đủ điều kiện.

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn được hỗ trợ đăng ký dịch vụ bảo vệ danh tính, vui lòng gọi vào số (888) 498-1602, TDD 711, 6 giờ sáng - 6 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.