CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

Trám bít hố rãnh bằng sealant

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

A quick, easy way to protect your child’s teeth

More than one in five school-age children has an untreated cavity. By school age, kids start getting permanent molars, which are the back teeth used for chewing. Molars have grooves on the biting surface where bacteria can escape regular brushing. Bacteria and acids in the grooves lead to cavities. CareOregon wants to help your children have good oral health, which is why we cover dental sealants.

Đây là thủ thuật trám một lớp nhựa mỏng lên mặt sau của răng để ngăn vi khuẩn xâm nhập và phòng ngừa sâu răng. Con của quý vị nên đi trám bít hố rãnh bằng sealant ngay khi trẻ bắt đầu có răng hàm vĩnh viễn. All molars should have dental sealants. Trẻ em cần được thực hiện thủ thuật này lần đầu khi ở độ tuổi 6 đến 9 và lần hai khi ở độ tuổi 10 và 14. Chuyên gia chăm sóc răng miệng sẽ trám một lớp mỏng, trong suốt lên trên răng hàm. Thủ thuật này diễn ra rất nhanh, chỉ mất khoảng 20 phút và không gây đau đớn gì. Sealant ngăn chặn sự xâm nhập của các loại vi khuẩn gây sâu răng trong vài năm.

CareOregon covers dental sealants for children up to age 16. Children may also be able to get help at schools that offer free dental screenings and sealants. Some schools will send home a permission slip that parents must sign to get this treatment.

Let us help you

Send us a secure message through our Member Portal at careoregon.org/portal or call us at 503-416-4100, toll-free 800-224-4840 or TTY 711. We can help you make an appointment with a dentist.