CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

OHP chi trả cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên không có giấy tờ

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Tiểu bang Oregon đã quyết định rằng mọi trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên ở tiểu bang đều phải được chăm sóc sức khỏe, kể cả những trẻ không phải là cư dân hợp pháp. Đó là lý do giờ đây tiểu bang Oregon cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không tính phí cho trẻ em và trẻ vị thành niên đủ điều kiện dưới 19 tuổi (kể cả trẻ vị thành niên đang mang thai), bất kể tình trạng nhập cư.

Haga Clic Aquí Para Ver la Versión en ESPAÑOL

Câu hỏi thường gặp

Đáp: OHP là bảo hiểm sức khỏe miễn phí cho những cư dân Oregon đáp ứng tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí khác. Bảo hiểm này chi trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, nha khoa, sức khỏe tinh thần và cai nghiện chất gây nghiện. Tất cả dịch vụ thuộc phạm vi bảo hiểm đều miễn phí. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Benefits.aspx

Đáp: Ngày 1 tháng 1, 2018, thông qua mô hình thanh toán phí theo dịch vụ của OHP.

Từ ngày 5 tháng 3, 2018, hội viên chịu ảnh hưởng bắt đầu nhận được dịch vụ chăm sóc y tế thông qua tổ chức chăm sóc phối hợp (CCO) ở khu vực của mình. CCO là các tổ chức cung cấp gói dịch vụ y tế tại địa phương nhằm giúp hội viên OHP nhận được những dịch vụ mà họ cần.

Đáp: OHP là bảo hiểm sức khỏe miễn phí cho những cư dân Oregon đáp ứng tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí khác. Bảo hiểm này chi trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, nha khoa, sức khỏe tinh thần và cai nghiện chất gây nghiện. Tất cả dịch vụ thuộc phạm vi bảo hiểm đều miễn phí. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Benefits.aspx

Đáp: Quý vị có thể liên hệ một đối tác cộng đồng uy tín đã được OHP chứng nhận tại khu vực của mình để được giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ đăng ký. Dịch vụ hỗ trợ của họ là miễn phí. Vui lòng xem danh sách đầy đủ các đối tác cộng đồng được OHP chứng nhận tại www.OHPnowCOVERSme.org. Quý vị cũng có thể gọi theo số 800-699-9075 hoặc 711 ( TTY) để yêu cầu được kết nối với một đối tác.

Đáp:  OHP chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, nha khoa, sức khỏe tinh thần và điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Ví dụ: kiểm tra sức khỏe, trám răng, tư vấn, mắt kính và thuốc theo toa. OHP cũng chi trả cho các xét nghiệm, x-quang và dịch vụ y tế tại bệnh viện. OHP thậm chí cũng chi trả phí cho phiên dịch viên tại các buổi hẹn khám và các chuyến xe đi về từ phòng khám của bác sĩ. Quý vị có thể xem tất cả quyền lợi trong Sổ tay OHP.

Đáp: CCO phụ trách con của quý vị có thể giúp quý vị tìm bác sĩ, nha sĩ hoặc chuyên gia đang nhận bệnh nhân mới và đáp ứng nhu cầu của quý vị. Điều này bao gồm việc tìm đúng bác sĩ, nha sĩ hoặc chuyên gia phù hợp ở một địa điểm thuận lợi, có nhân viên đáp ứng được yêu cầu của quý vị về ngôn ngữ và những yêu cầu khác.

Nếu CCO của quý vị là Health Share/CareOregon, quý vị có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ y tế trên trang web của chúng tôi.

Đáp: Bảo hiểm OHP đang được cung cấp cho trẻ em và trẻ vị thành niên nhập cư, không có giấy tờ tại Oregon chỉ sử dụng nguồn vốn của tiểu bang.