CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế mà quý vị cần – Phối hợp chăm sóc

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Dịch vụ chăm sóc phối hợp

Chăm sóc phối hợp nghĩa là gì?

We know how hard and confusing health care can be. Các đơn vị chăm sóc phối hợp làm việc với nhà cung cấp của quý vị để giúp quý vị sử dụng tối đa quyền lợi trong gói dịch vụ y tế của mình. Đội ngũ dịch vụ sẽ giúp đảm bảo cung cấp thêm cho quý vị dịch vụ chăm sóc cần thiết sao cho quý vị được tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn. Watch the video below to learn about our care coordination team and how to contact them.

Watch this video in other languages: Spanish | Chinese | Russian |  Vietnamese

How will care coordination services help me?

Your care coordinators can:

  • Learn about your needs and help you find the right solution.
  • Make sure all of your providers are talking to each other.
  • Help with additional services, including housing, food (SNAP) and transportation resources.
  • Get you the right supplies, including medication, diabetic supplies, wheelchairs, oxygen tanks and more.
  • Help you get the care, tests and treatment you need.

Who's the most important part of your Care Coordination Services team? You are!

Cho dù phải hẹn khám với nhiều nhà cung cấp hay nhận hỗ trợ từ nhiều dịch vụ khác nhau, quý vị vẫn luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Your care coordination team will ensure you're connected to all the help you need.

hso-1967690-image-crop

How do I sign up for Care Coordination services?

There are a few ways that you can access Care Coordination services. Choose whichever option is comfortable for you.

What can I do if I have questions about Care Coordination?

If you have questions about Care Coordination, or your health plan benefits, call our Customer Service at 503-416-4100, toll-free 800-224-4840 or TTY 711. Your participation in Care Coordination services is completely up to you. Khi quý vị quyết định rằng mình không cần thiết hay mong muốn sử dụng dịch vụ này nữa, quý vị có thể từ chối hoặc ngừng sử dụng dịch vụ này bất kỳ lúc nào. Quyết định ngừng tham gia sẽ không làm gián đoạn dịch vụ chăm sóc dành cho quý vị.

You also can view and download Care Coordination information in PDF format. Choose your preferred language below: