Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Thông tin về điều kiện tham gia OHP của quý vị sau khi tình trạng COVID khẩn cấp trong cộng đồng kết thúc.

Hợp tác với CareOregon

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Tham gia

Quý vị có muốn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của CareOregon? Chúng tôi cần sự đồng hành của quý vị. Tìm hiểu cách tham gia tại đây!

Quý vị có muốn biết thêm về CareOregon không? Truy cập trang Về chúng tôi.