Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Thông tin về điều kiện tham gia OHP của quý vị sau khi tình trạng COVID khẩn cấp trong cộng đồng kết thúc.

Tin tức và câu chuyện

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Change Healthcare đang gặp sự cố ngừng hoạt động. Hội viên có thể gặp khó khăn khi lấy thuốc tại hiệu thuốc.

Feb 24, 2024, 00:31 AM

Change Healthcare, a company involved in processing health insurance claims, is experiencing an ongoing outage. 

If you go to the pharmacy, you may encounter problems. If so, please try another pharmacy. Many retailers are successfully finding workarounds.